تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:تهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان میرزای زینالی غربی-پلاک ۱۴۴-واحد ۱۶

تلفن های تماس:

۸۸۷۵۶۴۱۱       ۸۸۴۸۲۴۰۴

۸۸۱۷۶۹۰۱       ۸۸۴۸۲۳۶۱

۸۸۱۷۶۸۹۵       ۸۸۴۸۲۳۶۲

فکس:

۸۹۷۸۶۹۹۰

ایمیل:

info@partads.ir